Marktservice
Organisatie bureau voor markten TRAGELSINGEL 38 - 4501 EE OOSTBURG - NL
Markten Zeeuws Vlaanderen
Naam:_____________________________ Adres:___________________________________ Postcode:_____________________   Woonplaats:  __________________________________ Gsm:  ___________________________ Telefoon:___________________________________ Branche:_____________________________________________________________________ E-mail adres: _________________________________________________________________ Aanwezig in kraam :               gasfles  (aankruisen indien van toepassing) Aanwezig in kraam :               electra i.v.m. voedselbereiding e.d. (aankruisen indien van toepassing) Kamer van Koophandel nr.__________________________________ Machtiging ____________________________________________________________________ Naam rekeninghouder:  _________________________________________________________ Woonplaats:                 _________________________________________________________ Iban-Rekening nr.:_____________________________________________________________ Bovenstaande ondernemer geeft hierbij toestemming om het marktgeld 2 weken voor de te houden markt van zijn/haar bank/girorekening te incasseren. Bij niet akkoord kunt u het bedrag terug laten storten. Op de markt ontvangt u een factuur dat u betaald heeft. Plaats:                                                   Datum:                                        Handtekening:
2018 Inschrijfformulier Afdrukken - invullen en daarna doormailen naar info@marktservice.org U kunt het ook per brief verzenden naar: MARKTSERVICE TRAGELSINGEL 38 4501 EE OOSTBURG NEDERLAND  
BTW NR: NL0428.63.533.B01 KvK. NR: 2013.5840
Inschrijfformulier 2018
Het inschrijfformulier voor 2018 zal eind oktober hier verschijnen