Marktservice
Organisatie bureau voor markten TRAGELSINGEL 38 - 4501 EE OOSTBURG - NL
Markten Zeeuws Vlaanderen
* Marktkooplieden en/of deelnemers dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en een BTW nr. te hebben. * Afval en verpakkingsmateriaal dient men zelf mee te nemen en de standplaats dient vrij van zwerfvuil e.d. achtergelaten te worden. * Food verkopers let op het volgende: De verkoop van zwak alcoholhoudende dranken vanaf een marktkraam of vanuit een verkoopwagen is niet toegestaan. In artikel 18, lid 1 van de Drank- en Horecawet staat vermeld dat het verboden is om zwak alcoholhoudende dranken aan particulieren te verstrekken. Met andere woorden, de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken vanaf marktkramen of verkoopwagens, is verboden. * Volgens de verordeningen mogen er geen auto’s achter de kraam. Op sommige markten bestaan er mogelijkheden om de auto achter de kraam te parkeren. * De brandweervoorschriften vereisen minimaal 3 mtr. breedte om door te kunnen rijden. Kraamverlengers zijn dus niet altijd mogelijk. * Gasdrukregelaars die ouder zijn dan 5 jaar zijn verboden en gasslangen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. * De markttijden staan op de site en het inschrijfformulier. Men dient zich hieraan te houden; niet voortijdig opruimen/inrijden met auto’s. * Marktkooplieden met nagemaakte merkartikelen zijn niet welkom. * Grondplaatsen zijn minimaal 4 mtr. * Annuleren van een markt(en) waarvoor men heeft ingeschreven: tot 14 dagen voor de markt zonder kosten. Daarna zijn de adm. kosten Euro 30 lndien men niet verschijnt op de marktdag zelf is het hele marktgeld verschuldigd. Ingeval van autopech dient men bewijs op te sturen (Anwb of sleepdienst). * Marktkooplieden die na de openingstijd van de markt aankomen - dus te laat zijn - kunnen hun kraam/plaats kwijt zijn.